SYV-E19-1 4.Sem - Planer

Velkommen

Studieaktivitetsmodellen

-

Sygepleje

Folkesundhed

-
Patientens/borgerens livssituation i relation til sundhed og sygdom
Patientens/borgerens involvering og deltagelse i egen sundhed og sygdom
Ressource- og risikovurdering relateret til borgerens/patientens livsstil og miljø
Sundhedsvæsenets tilbud om sundhedsfremmende og forebyggende tiltag herunder screening og sundhedsformidling på individ-, gruppe- og samfundsniveau
Policyforståelse relateret til forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering
Sundhedsøkonomi og prioritering i sundhedsvæsenet i og på tværs af sektorer ud fra lovgrundlag, etisk ansvar og samfundsmæssige vilkår

Psykologi

Sygdomslære

Forskningsmetodologi semester 4

-
Kære Studerende.
Jeg glæder mig til undervisningen i forskningsmetodologi sammen med jer.
Lektionerne afvikles forskelligt, dvs. både synkront via google meet (vi er sammen i rummet), asynkront (Laila eller jeg har optaget en "forelæsning" hen over powerpoints) og øvelser. Se nedenstående plan ift. de forskellige lektioner. Der følges planen her på itsleaning ift. indhold.  Vi ses

Evaluering og Eksamensvejledning

Skriveværksted

Pædagogik og sundhedspædagogik

-

Velkommen til undervisningen i pædagogik, sundhedspædagogik og 1. obligatoriske studieaktivitet. Undervisningen vil foregå med både fysisk fremmøde og online undervisning. Se skema.

Jeg skal undervise jer i pædagogik og sundhedpædagogik og vejlede jer til den første obligatoriske studieaktivitet, og jeg ser frem til et spændende og lærigt forløb sammen med jer. Forløbet bliver lidt anderledes end vanligt grundet Corona.

De studerende arbejder med case i forhold til en konkret undervisningssituation 

De studerende fremlægger fordelt over 2 dage - der SKAL indgå rollespil eller lignende. . 

I får nærmere introduktion til forløbet 28. april kl. 9.15-10.00 hvor der er introduktion 1. obligatoriske studieaktivitet – online .

Gruppe 1: I skal arbejde med case 1 og fremlægge 20. maj – se plan 

Gruppe 2: I skal arbejde med case 2 og fremlægge den 20. maj – se plan  

Gruppe 3: I skal arbejde med case 3 og fremlægge den 20. maj – se plan

Gruppe 4: I skal arbejde med case 1 og fremlægge den 21. maj – se plan 

Gruppe 5: I skal arbejde med case 2 og fremlægge den 21. maj – se plan

Gruppe 6: I skal arbejde med case 3 og fremlægge den  21. maj – se plan

På grund af holdets størrelse bliver I delt ind i 7 grupper. Min nye kollega Anne Thomsen skal varetage vejledening og fremlæggelser af en gruppe (gruppe 7) i jeres klasse og en gruppe på 2 holdet.

Gruppe 7: I skal arbejde med case 1 og fremlægge 21. maj– se plan

 

I må selv oprette et rum, hvor I kan mødes og arbejde.

 

Al vejledning foregår i mit Zoom rum   https://ucldk.zoom.us/j/7969259017 

Der er mulighed for vejledning på VES

For gruppe 7 foregår vejledning i Annes zoom rum: https://ucldk.zoom.us/j/8015392866 
 

Sidder I med spørgsmål vedr. Corona, vil jeg henvise til Connect – her kan I finde svar på næsten alle spørgsmål www.ucl.dk/corona

 

Venlig hilsen Susanne Mariussen