SYV-F21-1 - Sem4 - Planer

Velkommen

Overblik
VELKOMMEN TIL 4. SEMESTER :-)
-

Velkommen til den teoretiske del af 4. semester :-)

Håber I har haft spændende oplevelser i praktikken og hvad I ellers har været optaget af. Vi glæder os til at se jer tilbage her på skolen til 10 ugers teoriundervisning.

Når vi mødes 14. november er der i skemaet afsat tid af til at lære hinanden nærmere at kende. Vi starter med at tage udgangspunkt i læringsmålene og give eksempler på hvordan vi kommer til at arbejde med områderne. OBS se nærmere under fagenes studieplaner.

De første dage er det især fagene pædagogik og sygepleje, der optager skemaet, så I kan orienterer jer om litteratur i ItsLearning planerne.


Temaet på 4. semester er: Sygepleje – situationsbestemt kommunikation i samspil med patient og borger, pårørende og fagprofessionelle i og på tværs af sektorer.
Temaet retter sig mod situationsbestemt kommunikation, vejledning og undervisning i samspil med
patienter/borgere og pårørende i professionsfaglig og tværprofessionel praksis.
Fokus er at opnå viden om individuelle, sociale og kulturelle forholds indflydelse på patienters/borgeres oplevelser, og reaktioner på sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge samt færdigheder i og kompetencer til at tage ansvar for situationsbestemt kommunikation og pædagogiske interventioner.

Med temaet situationsbestemt kommunikation i samspil med patient og borger, pårørende og fagprofessionelle i og på tværs af sektorer og sygeplejefaget som omdrejningspunkt indgår nedenstående fagområder i semestrets teoretiske del. Alle fagområder bidrager til semestrets tema og tilhørende sygeplejefaglige emner/problemstillinger.

Sygepleje
Sygdomslære
Forskningsmetodologi
Folkesundhed
Sundhedspædagogik
Pædagogik
Psykologi
Se i øvrigt semesterbeskrivelsen.


Har I spørgsmål til 4. semester kan I kontakte mig på [email protected]

Jeg glæder mig til at møde jer - og ser frem til en spændende og indholdsrig afslutning på 4. semester sammen med jer :-)

Bedste hilsner Hanne Mirzaei Pedersen, kontaktlærer 4. semester hold 1.

Studieaktivitetsmodellen

-

Sygepleje

Overblik
Intro til 4. semester

Den teoretiske del indeholder 2 emner:

Emne 1: Sygepleje, sundhedspædagogik og kommunikation

Emne 2: Sygepleje, folkesundhed og kommunikationIndholdskomponenter i faget Sygepleje
Patientologiske og curologiske perspektiver relateret til stabile, akutte og komplekse pleje- og behandlingsforløb med fokus på:


Udvalgte teorier, begreber og metoder i sygeplejen
Udvalgte beskrevne standarder relateret til udvikling af pleje, omsorg og behandling indenfor semestrets tema
Kvalitetssikrings- og kvalitetsudviklingsmetoder

Folkesundhed

-
Patientens/borgerens livssituation i relation til sundhed og sygdom
Patientens/borgerens involvering og deltagelse i egen sundhed og sygdom
Ressource- og risikovurdering relateret til borgerens/patientens livsstil og miljø
Sundhedsvæsenets tilbud om sundhedsfremmende og forebyggende tiltag herunder screening og sundhedsformidling på individ-, gruppe- og samfundsniveau
Policyforståelse relateret til forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering
Sundhedsøkonomi og prioritering i sundhedsvæsenet i og på tværs af sektorer ud fra lovgrundlag, etisk ansvar og samfundsmæssige vilkår

Psykologi

Sygdomslære

Overblik
Generel information om faget sygdomslære på 4. semester:


Alle opfordres derfor til at være forberedt før undervisningen - læs pensum. Da der bygges ovenpå Anatomi og fysiologi fra tidligere semestre, kan repetition at emner som ex. cellen og væv være nødvendigt for den enkelte studerende inden undervisningen.   

Undervisningen vil være forelæsningspræget og foregå i auditoriet på alle tre hold samtidig.

Grundbog:

Viborg, Arne Lykke & Torup, Walsøe Annette (red.) 2019. Sygdomslære – Hånden på hjertet. 3. udgave

Munksgaard. København

(Hvis I har 2. udgaven, kan den bruges)

Forskningsmetodologi semester 4

-
Kære Studerende
I lektionerne skal vi sætte faget i relation til sygeplejen og semestrets tema. Der er fokus på kvalitativ forskning, hvor vi kigger ind i forskellige forskningsmetoder indenfor det kvalitative design. Derudover undervises der i kvalitativ analyse og introduceres til kritisk vurdering af kvalitative studier.

Evaluering og Eksamensvejledning

Skriveværksted

Pædagogik og sundhedspædagogik

-

Pædagogik og Sundhedspædagogik

Velkommen til undervisningen i pædagogik, sundhedspædagogik og 1. obligatoriske studieaktivitet.

Forløbet omhandler K1 undervisning, vejledning, udarbejdelse af pædagogisk opgave i jeres grupper, afvikling af en konkret undervisningssituation samt fremlæggelser på halve hold.

I må meget gerne overveje, hvor I evt. kan komme ud og undervise. Det kan være i en børnehave, skoleklasse, arbejdsplads, plejecenter eller lignende. I kan finde inspiration her
 

Jeg ser frem til et spændende forløb sammen med jer. Jeg skal undervise, vejlede jer og sammen skal vi afvikle de spændende fremlæggelser. 

I vil modtage nærmere information den 16. november 

 

Med venlig hilsen

Merete Drachmann