SYV-F21-1 - Sem5 - Planer

Temaer på 5. semester Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle

-
Nedenfor ses et overblik og en kort præsentation over de forskellige temaer på 5. semester.
Overblik

                                                                                                                

TEMA 1: Klinisk lederskab og beslutningstagen ved modtagelse af den akut og/eller kritiske patient/borger

Dette tema omhandler akut sygepleje i primær og sekundær sektor. Der arbejdes med forskellige patientologiske og curologiske perspektiver i fagene sygepleje, sociologi, simulation samt organisation og ledelse samt jura. I løbet af temaet arbejdes med forskellige cases i relation til temaet.

 

Introduktion:

 

 • Kontaktlærermøde

 

 • Intro til 5 semester

 

 • Klynge og gruppe dannelse

 

Sygepleje:

 

 • Den akut og kritisk syge patient og pårørende til den akut og kritisk syge patient/borgere

 

 • Akutsygepleje i primær og sekundær sektor. Vurderingsredskaber: ABCDE, triagering, kontaktårsagskort, kommunikation: ISBAR og closed-loop mm

 

 • Janice Morse 8 handlemønstre

 

 • Familiesygepleje i det akutte forløb i primær og sekundær sektor. Herunder familier i triader

 

Organisation og ledelse/Jura:

 • Organisering og ledelse af sygepleje til akut og/eller kritisk syge patienter/borger samt pårørende, herunder klinisk lederskab og brugerinddragelse (shared decision making)

Sociologi:

Hvad er sociologi og socialantropologi – metoder, begreber og teorier

 • Policy forståelse
 • Kulturbegrebet
 • Samfundsstrukturens indvirkning på rehabilitering og sygeplejerskens rolle
 • Helende arkitektur
 • Magt

 

Simulation:

 

 • Åbning af case borgernær sygepleje

 

 • Simulation borgernær sygepleje scenarie

 

TEMA 2: Klinisk lederskab og beslutningstagen ved ABC problematikker

Dette tema omhandler sygepleje til den akut luftvejstruede og respirationsinsufficiens patient/borger samt den akut cirkulatorisk ustabile patient/borger.

I vil arbejde med forskellige patientologiske og curologiske perspektiver i fagene sygepleje, sygdomslære, AF, sociologi, etik/filosofi og religion samt simulation. Der arbejdes med forskellige cases i relation til temaet.

 

Sygepleje:

 

 • Sygepleje til patienter/borger med akutte og komplekse luftvejsproblemer ( A & B probelmatikker)

 

 

Sygepleje til den akutte kardiologisk patient/borger (C-problematikker)

Etik, filosofi og religion:

 

 • Etiske teorier
 • Etiske dilemmaer
 • Vidensdeling etiske dilemmaer

Sygdomslære:

 

 • Hjertesygdomme. Aterosklerose, ustabil angina, Iskæmiske hjertesygdomme, AMI, hjerteinsufficiens, aortaaneurismer og hypovolæmisk shock, dyb venetrombose, hjertestop og cardiogent shock  

Anatomi, fysiologi & biokemi

 • Syre-base-balancen og A-gasmålinger ved KOL-excacerbation. Fokus er især på pH-værdier og laktat i blodet.

 

 • Kredsløb: Shockformer samt muligheder for kredsløbsmæssig kompensation.

 

 

Sociologi:

 

 • Illness/disease/sickness

 

Menneskets værdier, kultur og oplevelse af situation, vilkår og forløb       

Simulation

 

 • Åbning af case AKS

 

 • Simulation AKS scenarie

Sygepleje til patienter med cirkulationsproblematikker

 

 

TEMA 3: Obligatorisk studieaktivitet (OSA)

I dette tema arbejdes projektorienteret med udgangspunkt i en sygeplejefaglig klinisk problemstilling, gerne i samarbejde med klinikken og med mulighed for dataindsamling i klinikken. Fagene i dette tema vil fortrinsvis være forskningsmetodologi og skriveværksted.

 

Sygepleje:

 • Introduktion til OSA
 • Vidensdeling af OSA

 

Vejledning:

 • Gruppe vejledning

 

Forskningsmetodologi:

 • Valg af problemstilling til undersøgelse af sygeplejepraksis

 

 • Valg af forskningsmetoder til undersøgelse af sygeplejefaglig praksis

 

 • Valg af metoder til analyse af empiriske data

 

 • Etik i forskningsprocessen

 

 • Aktionsforskning

 

 

 

Skriveværksted

 • Problemformulering og metode. Identifikation og argumentation for problemstillinger og udarbejdelse af problemformulering med afsæt i opgavekriterierne for obl. studieaktivitet.

 

 • Analyse og diskussion

 

TEMA 4: Klinisk lederskab og beslutningstagen ved D problematikker

Dette tema omhandler sygepleje til den bevidsthedspårvirkede og palliative patient/borger. I vil arbejde med forskellige patientologiske og curologiske perspektiver i fagene sygepleje, organisation/ledelse og jura, sygdomslære, AF, etik/filosofi og religion samt simulation. Der arbejdes med forskellige cases i relation til temaet.

 

Sygepleje:

 

 

 • Palliation – døden. Sygepleje til den døende patient samt dennes pårørende

 

 • Palliation – døden

Lidelse og palliation

 

 • Åndelig og eksistentiel sygepleje

 

 • Sygepleje til patienter/borger med D problematikker

Organisation og ledelse/Jura:

 

 • Stuegang, samarbejde og arbejdsmiljø

Sektorovergange

Sygdomslære:

 

Sygdomme i nervesystemet:    
Meningitis, hovedtraumer, comotio cerebri, incarceration

 

 

 

 

 

 

Anatomi, fysiologi & biokemi

 

 • Cancer-relateret fatique

 

 • Dødsprocessen og den fysiologiske død

Etik, filosofi og religion:

 

 • Skønne øjeblikke i sygeplejen

 

 • Genforskningdet gode liv/livskvalitet

Simulation:

 

 • Åbning af case Organisation og ledelse

 

 • Scenarie i organisation og ledelse scenarie

 

 

TEMA 5: Klinisk lederskab og beslutningstagen ved E-problematikker

Dette tema omhandler sygepleje til den akutte kirurgiske og den komplekse medicinske patient/borger ud fra forskellige patientologiske og curologiske perspektiver i fagene sygepleje, sygdomslære, AF, pædagogik, sociologi samt simulation. Der arbejdes med forskellige cases i relation til temaet.

 

Sygepleje:

 • Sygepleje til patienter med E problematikker (Sepsis)

 

 • Smertesygepleje til akutte og kritiske patienter

 

 • Familiesygepleje og det akut syge barn

 

 

 • International & kulturel sygepleje


 

Sygdomslære:

 • Sygdomme i nyrer og urinveje:  
   Akut nyreinsufficiens, Sepsis og Septisk shock 

 

 • Sygdomme i Fordøjelsessystemet:

Akut abdomen, pancreatitis,  ileus, Colitis ulcerosa, Morbus Crohn, appendicit,  galdesten, lever cirrose, hepatitis

 

 

Anatomi, fysiologi & biokemi

 • Væske-elektrolyt-balancen med fokus på ubalancer og nyrernes rolle

 

 • Delirøse tilstande  

 

 • Stressrespons: Præ-, per og postoperativ stressrespons

 

 • Smerte-fysiologi i forhold til den akutte og kroniske patient. Samt smerter peri- og postoperativt

 

Pædagogik:

 

 • Oplæg og intro til øvelse

 

 • Vejledning

 

 • Øvelse og vidensdeling

 

Sociologi

 

Internationale og interkulturelle kompetencer

Simulation

 • Åbning af case Sepsis

 

 • Simulation sepsis scenarie

Sygepleje til patienter med

 E-problematikker

 

 • Præ, per og postoperativ sygepleje

 – simulation og færdighedstræning

(kliniske og teoretiske aktiviteter) 

 

 

TEMA 6: Kvalitetsudvikling, patientsikkerhed og innovation i sygeplejen

Dette tema omhandler kvalitetsudvikling, utilsigtet hændelser samt innovation i sygeplejen. Der arbejdes med innovation som metode samt forskellige metoder til kvalitetssikring, patientsikkerhed og kvalitetsudvikling.

Temaet afsluttes med et workshopforløb, hvor der arbejdes i grupper med forskellige cases ud fra udvalgte læringsudbytter fra 5. Semesterbeskrivelsen.

 

Sygepleje:

 

 • Kvalitet i sygeplejen

 

 • Patientsikkerhed:  
  Utilsigtede hændelser (UTH)

 

 • Innovation og kreativitet i sygeplejen

 


 

 

Organisation og ledelse/Jura:

 

 • Kvalitetsudvikling, organisering og implementering i sundhedsvæsenet

 

 

 

Workshop:

 

 • Introduktion til workshop og casearbejde.

 

 • Casearbejde og workshop

 

 • Vidensdeling af casearbejde

 

Eksternprøve:

 

 • Introduktion til ekstern prøve

 

 • Casearbejde K2

 

 

0 planer

Tema 1: Klinisk lederskab og beslutningstagen ved modtagelse af den akutte og/eller kritiske patient/borger

-
Dette tema omhandler akut sygepleje i primær og sekundær sektor. Der arbejdes med forskellige patientologiske og curologiske perspektiver i fagene sygepleje, sociologi, simulation samt organisation og ledelse samt jura. I løbet af temaet arbejdes med forskellige cases i relation til temaet.
Casene til temaerne ligger under simulation ved hvert tema samt i ressourcemappen "Temacases"
Overblik

TEMA 1: Klinisk lederskab og beslutningstagen ved modtagelse af den akut og/eller kritiske patient/borger

Dette tema omhandler akut sygepleje i primær og sekundær sektor. Der arbejdes med forskellige patientologiske og curologiske perspektiver i fagene sygepleje, sociologi, simulation samt organisation og ledelse samt jura. I løbet af temaet arbejdes med forskellige cases i relation til temaet.

 

Introduktion:

 

 • Kontaktlærermøde

 

 • Intro til 5 semester

 

 • Klynge og gruppe dannelse

 

Sygepleje:

 

 • Den akut og kritisk syge patient og pårørende til den akut og kritisk syge patient/borgere

 

 • Akutsygepleje i primær og sekundær sektor. Vurderingsredskaber: ABCDE, triagering, kontaktårsagskort, kommunikation: ISBAR og closed-loop mm

 

 • Janice Morse 8 handlemønstre

 

 • Familiesygepleje i det akutte forløb i primær og sekundær sektor. Herunder familier i triader

 

Organisation og ledelse/Jura:

 • Organisering og ledelse af sygepleje til akut og/eller kritisk syge patienter/borger samt pårørende, herunder klinisk lederskab og brugerinddragelse (shared decision making)

Sociologi:

Hvad er sociologi og socialantropologi – metoder, begreber og teorier

 • Policy forståelse
 • Kulturbegrebet
 • Samfundsstrukturens indvirkning på rehabilitering og sygeplejerskens rolle
 • Helende arkitektur
 • Magt

 

Simulation:

 

 • Åbning af case borgernær sygepleje

 

 • Simulation borgernær sygepleje scenarie

Tema 2: Klinisk lederskab og beslutningstagen ved ABC problematikker

-
Dette tema omhandler sygepleje til den akut luftvejstruede og respirationsinsufficiens patient/borger samt den akut cirkulatorisk ustabile patient/borger.
I vil arbejde med forskellige patientologiske og curologiske perspektiver i fagene sygepleje, sygdomslære, AF, sociologi, etik/filosofi og religion samt simulation. Der arbejdes med forskellige cases i relation til temaet.
Casene til temaerne ligger under simulation ved hvert tema samt i ressourcemappen "Temacases"
Overblik

                                                                                     

TEMA 2: Klinisk lederskab og beslutningstagen ved ABC problematikker

Dette tema omhandler sygepleje til den akut luftvejstruede og respirationsinsufficiens patient/borger samt den akut cirkulatorisk ustabile patient/borger.

I vil arbejde med forskellige patientologiske og curologiske perspektiver i fagene sygepleje, sygdomslære, AF, sociologi, etik/filosofi og religion samt simulation. Der arbejdes med forskellige cases i relation til temaet.

 

Sygepleje:

 

 • Sygepleje til patienter/borger med akutte og komplekse luftvejsproblemer ( A & B probelmatikker)

 

 

 • Sygepleje til den akutte kardiologisk patient/borger (C-problematikker)

Etik, filosofi og religion:

 

 • Etiske teorier
 • Etiske dilemmaer
 • Vidensdeling etiske dilemmaer

Sygdomslære:

 

 • Hjertesygdomme. Aterosklerose, ustabil angina, Iskæmiske hjertesygdomme, AMI, hjerteinsufficiens, aortaaneurismer og hypovolæmisk shock, dyb venetrombose, hjertestop og cardiogent shock  

Anatomi, fysiologi & biokemi

 • Syre-base-balancen og A-gasmålinger ved KOL-excacerbation. Fokus er især på pH-værdier og laktat i blodet.

 

 • Kredsløb: Shockformer samt muligheder for kredsløbsmæssig kompensation.

 

 

Sociologi:

 

 • Illness/disease/sickness

 

Menneskets værdier, kultur og oplevelse af situation, vilkår og forløb       

Simulation

 

 • Åbning af case AKS

 

 • Simulation AKS scenarie

Sygepleje til patienter med cirkulationsproblematikker

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 3: Obligatorisk studieaktivitet

-
I dette tema arbejdes projektorientert med udgangspunkt i en sygeplejefaglig klinisk problemstilling, gerne i samarbejde med klinikken og med mulighed for dataindsamling i klinikken. Fagene i dette tema vil fortrinsvis være forskningsmetodologi og skriveværksted.
Overblik

 

TEMA 3: Obligatorisk studieaktivitet (OSA)

I dette tema arbejdes projektorienteret med udgangspunkt i en sygeplejefaglig klinisk problemstilling, gerne i samarbejde med klinikken og med mulighed for dataindsamling i klinikken. Fagene i dette tema vil fortrinsvis være forskningsmetodologi og skriveværksted.

 

Sygepleje:

 • Introduktion til OSA
 • Vidensdeling af OSA

 

Vejledning:

 • Gruppe vejledning

 

Forskningsmetodologi:

 • Valg af problemstilling til undersøgelse af sygeplejepraksis

 

 • Valg af forskningsmetoder til undersøgelse af sygeplejefaglig praksis

 

 • Valg af metoder til analyse af empiriske data

 

 • Etik i forskningsprocessen

 

 • Aktionsforskning

 

 

 

Skriveværksted

 • Problemformulering og metode. Identifikation og argumentation for problemstillinger og udarbejdelse af problemformulering med afsæt i opgavekriterierne for obl. studieaktivitet.

 

 • Analyse og diskussion

 

 

Tema 4: Klinisk lederskab og beslutningstagen ved D-problematikker

-
Dette tema omhandler sygepleje til den bevidsthedspårvirkede og palliative patient/borger. I vil arbejde med forskellige patientologiske og curologiske perspektiver i fagene sygepleje, organisation/ledelse og jura, sygdomslære, AF, etik/filosofi og religion samt simulation. Der arbejdes med forskellige cases i relation til temaet.
Casene til temaerne ligger under simulation ved hvert tema samt i ressourcemappen "Temacases"
Overblik

TEMA 4: Klinisk lederskab og beslutningstagen ved D problematikker

Dette tema omhandler sygepleje til den bevidsthedspårvirkede og palliative patient/borger. I vil arbejde med forskellige patientologiske og curologiske perspektiver i fagene sygepleje, organisation/ledelse og jura, sygdomslære, AF, etik/filosofi og religion samt simulation. Der arbejdes med forskellige cases i relation til temaet.

 

Sygepleje:

 

 

 • Palliation – døden. Sygepleje til den døende patient samt dennes pårørende

 

 • Palliation – døden

Lidelse og palliation

 

 • Åndelig og eksistentiel sygepleje

 

 • Sygepleje til patienter/borger med D problematikker

Organisation og ledelse/Jura:

 

 • Stuegang, samarbejde og arbejdsmiljø

Sektorovergange

Sygdomslære:

 

Sygdomme i nervesystemet:    
Meningitis, hovedtraumer, comotio cerebri, incarceration

 

 

 

 

 

 

Anatomi, fysiologi & biokemi

 

 • Cancer-relateret fatique

 

 • Dødsprocessen og den fysiologiske død

Etik, filosofi og religion:

 

 • Skønne øjeblikke i sygeplejen

 

 • Genforskningdet gode liv/livskvalitet

Simulation:

 

 • Åbning af case Organisation og ledelse

 

 • Scenarie i organisation og ledelse scenarie

 

 

Tema 5: Klinisk lederskab og beslutningstagen ved E-problematikker

-
Dette tema omhandler sygepleje til den akutte kirurgiske og den komplekse medicinske patient/borger ud fra forskellige patientologiske og curologiske perspektiver i fagene sygepleje, sygdomslære, AF, pædagogik, sociologi samt simulation. Der arbejdes med forskellige cases i relation til temaet.
Casene til temaerne ligger under simulation ved hvert tema samt i ressourcemappen "Temacases"
Overblik

                                                                                                

TEMA 5: Klinisk lederskab og beslutningstagen ved E-problematikker

Dette tema omhandler sygepleje til den akutte kirurgiske og den komplekse medicinske patient/borger ud fra forskellige patientologiske og curologiske perspektiver i fagene sygepleje, sygdomslære, AF, pædagogik, sociologi samt simulation. Der arbejdes med forskellige cases i relation til temaet.

 

Sygepleje:

 • Sygepleje til patienter med E problematikker (Sepsis)

 

 • Smertesygepleje til akutte og kritiske patienter

 

 • Familiesygepleje og det akut syge barn

 

 

 • International & kulturel sygepleje


 

Sygdomslære:

 • Sygdomme i nyrer og urinveje:  
   Akut nyreinsufficiens, Sepsis og Septisk shock 

 

 • Sygdomme i Fordøjelsessystemet:

Akut abdomen, pancreatitis,  ileus, Colitis ulcerosa, Morbus Crohn, appendicit,  galdesten, lever cirrose, hepatitis

 

 

Anatomi, fysiologi & biokemi

 • Væske-elektrolyt-balancen med fokus på ubalancer og nyrernes rolle

 

 • Delirøse tilstande  

 

 • Stressrespons: Præ-, per og postoperativ stressrespons

 

 • Smerte-fysiologi i forhold til den akutte og kroniske patient. Samt smerter peri- og postoperativt

 

Pædagogik:

 

 • Oplæg og intro til øvelse

 

 • Vejledning

 

 • Øvelse og vidensdeling

 

Sociologi

 

Internationale og interkulturelle kompetencer

Simulation

 • Åbning af case Sepsis

 

 • Simulation sepsis scenarie

Sygepleje til patienter med

 E-problematikker

 

 • Præ, per og postoperativ sygepleje

 – simulation og færdighedstræning

(kliniske og teoretiske aktiviteter) 

 

 

 

Tema 6: Kvalitetsudvikling, patientsikkerhed og innovation i sygeplejen

-
Dette tema omhandler kvalitetsudvikling, utilsigtethændelser samt innovation i sygeplejen. Der arbjedes med innovation som metode samt forskellige metoder til kvalitetssikring, patientsikkerhed og kvalitetsudvikling.
Temaet afsluttes med et workshopforløb, hvor der arbejdes i grupper med forskellige cases ud fra udvalgte læringsudbytter fra 5. Semesterbeskrivelsen.
Overblik

TEMA 6: Kvalitetsudvikling, patientsikkerhed og innovation i sygeplejen

Dette tema omhandler kvalitetsudvikling, utilsigtet hændelser samt innovation i sygeplejen. Der arbejdes med innovation som metode samt forskellige metoder til kvalitetssikring, patientsikkerhed og kvalitetsudvikling.

Temaet afsluttes med et workshopforløb, hvor der arbejdes i grupper med forskellige cases ud fra udvalgte læringsudbytter fra 5. Semesterbeskrivelsen.

 

Sygepleje:

 

 • Kvalitet i sygeplejen

 

 • Patientsikkerhed:  
  Utilsigtede hændelser (UTH)

 

 • Innovation og kreativitet i sygeplejen

 


 

 

Organisation og ledelse/Jura:

 

 • Kvalitetsudvikling, organisering og implementering i sundhedsvæsenet

 

 

Workshop:

 

 • Introduktion til workshop og casearbejde.

 

 • Casearbejde og workshop

 

 • Vidensdeling af casearbejde

 

Eksternprøve:

 

 • Introduktion til ekstern prøve

 

 • Casearbejde K2

 

K2 aktiviteter

-
Kære studerende
I denne mappe finder i K2 aktiviteter til de forskellige fagområder på 5.semester samt videnstest. K2 mappen vil løbende blive opdateret med aktiviteter på 5.semester. K2 aktiviterne er skemalagte uden specifikt fokus, da det er op til jer at vurdere, hvad der er behov for at arbejde med.
Formålet med K2 aktiviteterne er at I kan arbejde med de forskellige aktiviteter selvstændigt eller i grupper.
Har I spørgsmål til K2 aktiviteterne, kan I kontakte underviserne for det pågældende fagområde.
0 planer

Kontaktlærermøder og studiesamtaler

-

Kære hold F21-1

Allerførst velkommen på 5.semester, hvor jeg er jeres kontaktlærer.

Introduktion

Temaet på 5. semester er: Sygeplejefaglig udvikling samt ledelse af komplekse, kritiske eller akutte patient- og borgerforløb.

Genstandsområdet for 5. semestret retter sig særligt mod samfundsmæssige og kulturelle aspekter, etiske dilemmaer, samt ledelse af komplekse, kritiske eller akutte patient- og borgerforløb.

De kliniske ECTS-point anvendes i forbindelse med obligatorisk studieaktivitet, hvor der arbejdes projektorienteret med en klinisk sygeplejefaglig problemstilling.

Vedhæftet finder I velkomstbrev med diverse informationer. I er meget velkomne til at skrive en mail til mig, hvis I har spørgsmål.


Glæder mig til at se jer igen.


Venlig hilsen

Anne Jochimsen [email protected]